Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2014-07-28

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

   

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O

  DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW 

             I PRACODAWCY W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego obejmujących:

  Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

  -         kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

  -         egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

  -         badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

  -         ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

   

 • 2014-07-01

  KONIEC NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

  KONIEC NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

 • 2014-06-27

  Wyniki oceny merytorycznej

  Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie  jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu ,,Nowe możliwości” Poddziałanie 6.1.3 PO KL

 • 2014-06-11

  Lista osób zakwalifikowanych po ocenie formalnej do rozmów z doradcą zawodowym

  Lista osób zakwalifikowanych po ocenie formalnej do rozmów z doradcą zawodowym

1 2 3 4
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe PUP Brzeziny nie dotyczy nie dotyczy od 2014-06-01
do 2014-09-30
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne PUP Brzeziny nie dotyczy nie dotyczy od 2014-06-02
do 2014-09-30
< poprzednia 1 następna >