Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach
http://pup-brzeziny.pl/aktualnosc/37/wykaz-grupowych-informacji-zawodowych-planowanych-w-iii-kwartale-2016r-

WYKAZ GRUPOWYCH INFORMACJI ZAWODOWYCH PLANOWANYCH W III KWARTALE 2016r.

 

Termin

Nazwa grupowej informacji zawodowej

Czas trwania

Termin przyjmowania zgłoszeń

07.07.2016

Grupowa informacja zawodowa dotycząca usług
i instrumentów rynku pracy

10.00 – 12.00

Zapisy do 06.07.2016

10.08.2016

Grupowa informacja zawodowa dotycząca usług
i instrumentów rynku pracy

10.00 – 12.00

Zapisy do 09.08.2016

20.09.2016

Grupowa informacja zawodowa dotycząca usług
i instrumentów rynku pracy

10.00 – 12.00

Zapisy do 19.09.2016

 

 

 

Osoby  zainteresowane   udziałem  w/w zajęciach  proszone o kontakt z doradcązawodowym(pokój nr 02) lubpośrednikiempracy(pokój nr 01).