Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Ogłoszenie o naborze na szkolenie "ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Ogłoszenie o naborze na szkolenie "ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach prowadzi nabór na szkolenie "ABC przedsiębiorczości”.

Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach

 

w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 

-braku kwalifikacji zawodowych,

-konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,

-utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie,

-braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Kwalifikacja kandydatów na szkolenia grupowe jest zależna od spełniania przez nich kryteriów ustawowych i dodatkowych, związanych ze specyfiką szkolenia.

Uczestnikami szkolenia powinny być:

-osoby od 18 roku życia

-osoby bezrobotne,

-zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Dodatkowo przy wyborze  pod uwagę będzie brane następujące kryterium:

 

  • dotychczasowe wsparcie udzielone ze strony Urzędu osobie zainteresowanej;
  • dotrzymywanie przez osobę uprawnioną zobowiązań w stosunku do Urzędu w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności:

 

-brak odmowy bez uzasadnionej przyczyny podjęcia odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych,

-brak zobowiązań finansowych wobec Funduszu Pracy,

  • opinię pośrednika pracy, doradcy zawodowego oraz specjalisty ds. rozwoju zawodowego,
  • osoby, które nie prowadziły w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej.

 

W pierwszej kolejności kwalifikowane na szkolenie będą osoby, które należą do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj:

bezrobotni do 25 roku życia, długotrwale bezrobotni, kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, bezrobotni samotnie wychowujący, co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, bezrobotni niepełnosprawni.

 

Termin realizacji marzec 2013r.

Liczba uczestników szkolenia – 24 osób.

Nabór na szkolenie - pokój nr 2 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach lub tel. 46 874 25 23 wew 109

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma aktywizacji dodana przez: Sławomir Przybył (2013-02-28 09:05:33)
Data publikacji : 2013-02-28

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/aktualnosc/8/ogloszenie-o-naborze-na-szkolenie-abc-przedsiebiorczosci-