Dyrektor

Stanowisko ds. organizacyjnych

Dział Informacji, Ewidencji i Świadczeń

Dział Finansowo-Księgowy

Centrum Aktywizacji Zawodowej