Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV)
Statystyki graficzne

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV)

Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV)”

 

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim.

Okres realizacji projektu:  01.08.2018 r. – 31.12.2019r. 

Uczestnicy projektu: osoby młode w wieku 18-29 lat zarówno kobiety jak i mężczyźni, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach jako osoby bezrobotne (w I lub II profilu pomocy), w szczególności należące do kategorii NEET.

 Za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która: 

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);

 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki);

 • nie szkoli (tj. nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni  ze środków publicznych).

W przypadku osób do 25 roku życia wsparcie w ramach projektu może zostać udzielone w okresie 4 miesięcy od rejestracji.

Co projekt oferuje:

 • identyfikacja potrzeb poprzez Indywidualne Plany Działania,

 • pośrednictwo pracy,

 • poradnictwo zawodowe, 

 • staże,

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Gdzie należy się zgłosić?

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie można uzyskać u swojego doradcy klienta. Dane kontaktowe: 46 874 25 23 wew. 105, 106, 108, 109.

Planowane efekty: głównym rezultatem projektu będzie osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla:

 • osób w najtrudniejszej sytuacji na poziomie co najmniej 39%,

 • pozostałych osób nie należących do ww. grupy na poziomie co najmniej 54%,

Wartość projektu: 1 889 605,00 zł

 • 1 592 559,09 zł - poziom wkładu Unii Europejskiej

 • 297 045,91 zł - krajowy wkład publiczny.

Projekt skierowany jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

 

Strona dodana przez: Waldemar Rosiak (2018-08-16 09:36:22)
Zredagowana przez: Waldemar Rosiak (2019-01-28 15:16:53)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-brzezinskim-(iv)/210