Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim
Statystyki graficzne

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim

 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś I „Osoby młode na rynku pracy”

Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”

Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim.

Okres realizacji:  01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Uczestnicy projektu: Osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach jako osoby bezrobotne (w I lub II profilu pomocy), należące do kategorii NEET.

Za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która: 

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
 • nie szkoli (tj. nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni  ze środków publicznych).

Co projekt oferuje:

 •   staże,
 •   jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Planowane efekty: Głównym rezultatem projektu będzie osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla:

 • uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie  co najmniej 43%,
 • osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 17%,
 • osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 35%,
 • osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 36%.

Wartość projektu: 1 248 700,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich:

 • 1 147 400,00 zł - poziom wkładu Unii Europejskiej w części dotyczącej YEI – Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,
 • 101 300,00 zł - krajowy wkład publiczny.


Projekt skierowany jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

 

Strona dodana przez: Sławomir Przybył (2015-05-29 09:16:08)
Zredagowana przez: Sławomir Przybył (2015-06-19 11:41:33)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-brzezinskim/198