Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » Aktywizacja osób po 29. roku życia pozsostających bez pracy w powiecie brzezińskim (I)
Statystyki graficzne

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozsostających bez pracy w powiecie brzezińskim (I)

 

 

"Aktywizacja osób po 29. roku życia pozsostających bez pracy w powiecie brzezińskim (I)"

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś VIII „Zatrudnienie”

 

Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy”

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim

Okres realizacji:  01.07.2015 r. – 31.12.2015 r.

Uczestnicy projektu: Osoby po 29. roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach jako osoby bezrobotne (w I lub II profilu pomocy), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby po 50 roku życia;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Co projekt oferuje:

 • staże,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Planowane efekty: Głównym rezultatem projektu będzie osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla:

 • uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 43%,
 • osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 17%,
 • osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 35%,
 • osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 36%.

Wartość projektu: 686 100,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

 • 583 200,00 zł – środki wspólnotowe,
 • 102 900,00 zł – wkład krajowy.


Projekt skierowany jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

 

                                                                             

Strona dodana przez: Sławomir Przybył (2015-10-16 12:39:22)
Zredagowana przez: Sławomir Przybył (2015-10-27 12:29:10)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/aktywizacja-osob-po-29-roku-%C5%BCycia-pozsostajacych-bez-pracy-w-powiecie-brzezinskim-(i)/199