Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Bony szkoleniowe
Statystyki graficzne

Bony szkoleniowe

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i nie masz ukończonego 30 roku życia, chcesz uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe lub umiejętności, Powiatowy Urząd Pracy może na Twój wniosek przyznać Ci bon szkoleniowy.

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na wskazane przez Ciebie szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem.

W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia, zostaną sfinansowane koszty:
- jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe;
- niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych;
- przejazdu na szkolenia w wysokości:
  - do 150 zł - w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
  - od 150 zł 200 zł - w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin;
- zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, w wysokości:
  - do 550 zł - w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
  - powyżej 550 zł do 1 100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do 150 godzin,
  - powyżej 1 100 zł do 1 500 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Aby otrzymać bon szkoleniowy musisz spełniać poniższe kryteria:

- nie znalazłaś/eś lub nie otrzymałaś/eś w Powiatowym Urzędzie Pracy oferty odpowiedniej pracy,
- masz kwalifikacje i umiejętności niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
- szkolenie zwiększy Twoje szanse na znalezienie pracy;
- wybrane przez Ciebie szkolenie zostało uwzględnione w Indywidualnym Planie Działania.

Bon szkoleniowy jest przyznawany na Twój pisemny wniosek. Wniosek musi zawierać uzasadnienie, że po uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub rozpoczniesz własną działalność gospodarczą.

Powiatowy Urząd Pracy sfinansuje koszty związane ze szkoleniem tylko do wysokości określonej w bonie szkoleniowym.

Możesz wybrać szkolenie, którego koszt jest wyższy niż 100 % przeciętnego wynagrodzenia, ale wówczas będziesz zobowiązana/ny do uregulowania pozostałej należności z własnych środków.

Termin realizacji bonu szkoleniowego określi Powiatowy Urząd Pracy.

Strona dodana przez: Sławomir Przybył (2015-02-20 09:57:12)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/bony-szkoleniowe/197