Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
Statystyki graficzne

Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

Uproszczona procedura (bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca)

Podejmowanie krótkoterminowej pracy w Polsce w okresie do 6 miesięcy w ciągu roku (licząc od pierwszego dnia wjazdu do Polski) dotyczy obywateli:

 • Republiki Białorusi,
 • Republiki Gruzji,
 • Republiki Mołdowy,
 • Federacji Rosyjskiej,
 • Ukrainy,
 • Republiki Armenii,

Podmiot (pracodawca lub osoba fizyczna), zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi musi spełnić następujące przesłanki:

 • Składa wraz z kopią oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsca zamieszkania składającego oświadczenie,
 • Zarejestrowane oświadczenie przekazuje cudzoziemcowi, który na jego podstawie uzyskuje w konsulacie polskim kraju stałego zamieszkania wizę w celu wykonywania pracy,
 • Podmiot zatrudnia cudzoziemca po uzyskaniu przez cudzoziemca wizy na okres wskazany w zarejestrowanym oświadczeniu.

Dokumenty potrzebne do rejestracji oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy:

 • Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • Pouczenie dla pracodawcy,
 • Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej nieruchomości rolnej w przypadku prowadzenia działalności rolniczej,
 • Dowód osobisty w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ani rolniczej.

 

Szczegółowe informacje na temat przepisów związanych z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców można uzyskać na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

http://www.lodzkie.eu/page/75,wydzial-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow.html

Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców

ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-04, 42 664-17-01,
42 664-17-02
fax: (+48) 42 664-17-03
infolinia: (+48) 42 664-17-00

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:27:19)
Zredagowana przez: Sławomir Przybył (2015-02-03 11:10:12)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/cudzoziemcy-zwolnieni-z-obowiazku-posiadania-zezwolenia-na-prace/135