Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
Statystyki graficzne

Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy

Poszukujący pracy zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy.

Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.

Rejestracja poszukującego pracy następuje w dniu przedłożenia wymaganych dokumentów, po poświadczeniu przez poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.Osoba rejestrująca się przedkłada następujące dokumenty:
  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;
  • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia / oryginały i kserokopie /;
  • świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień;
  • dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada;
  • osoba niepełnosprawna przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa wyżej lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.

W przypadku, gdy poszukujący pracy był już zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, ponowna rejestracja polega na wprowadzeniu do rejestru nowych danych lub aktualizacji istniejących.

Osoba zarejestrowana zawiadamia w terminie 7 dni powiatowy urząd pracy o wszelkich zmianach zawartych w karcie rejestracyjnej.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:36:47)
Zredagowana przez: Sławomir Przybył (2012-12-06 13:10:19)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-rejestracji-jako-poszukujacy-pracy/56