Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
Statystyki graficzne

Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce

NOWE OBOWIĄZKI DLA ZATRUDNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW 

 

Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium Polski (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 poz. 769), która weszła w życie z dniem 21 lipca 2012 r. nakłada nowe obowiązki na podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom będących obywatelami państw trzecich (nie dotyczy obywateli UE, innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG, Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin) dot. sprawdzania dokumentów pobytowych cudzoziemca.

 

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCA SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ / EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Uproszczona procedura (bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca).

 

Podejmowanie krótkoterminowej pracy w Polsce w okresie do 6 miesięcy w ciągu roku (licząc od pierwszego dnia wjazdu do Polski) dotyczy obywateli:

 • Republiki Białorusi,
 • Republiki Gruzji,
 • Republiki Mołdowy,
 • Federacji Rosyjskiej,
 • Ukrainy.

Podmiot (pracodawca lub osoba fizyczna), zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

 

 1. Składa wraz z kopią oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsca zamieszkania składającego oświadczenie.
 2. Rejestruje oświadczenie wraz z pouczeniem dla pracodawcy.
 3. Zarejestrowane oświadczenie przekazuje cudzoziemcowi, który na jego podstawie uzyskuje w konsulacie   polskim kraju stałego zamieszkania wizę w celu wykonywania pracy.
 4. Zatrudnia cudzoziemca po uzyskaniu wizy na okres wskazany w zarejestrowanym oświadczeniu.

Dokumenty potrzebne do rejestracji oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy:

 • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • pouczenie dla pracodawcy,
 • wpis do KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej  i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego w przypadku prowadzenia działalności rolniczej,
 • dowód osobisty w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ani rolniczej.

Zezwolenie na pracę cudzoziemca.

 

Zatrudnianie cudzoziemców na okres przekraczający 6 miesięcy wymaga uzyskania zezwolenia na pracę w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.
Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EOG składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. Podmiot musi uzyskać informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. W tym celu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach należy zgłosić ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec.

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach w imieniu starosty wydaje informację w terminie:

- nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku braku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach,
- nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku zorganizowania rekrutacji wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:57:18)
Zredagowana przez: Sławomir Przybył (2013-01-30 12:45:08)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy 2012-11-16 30.89kB plik stracił ważność
Dokument PDF Pouczenie do oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. 2013-01-30 205.88kB POBIERZ
Dokument PDF Informacja o obowiązkach pracodawców przy zatrudnianiu cudzoziemców 2013-01-30 152.08kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/informacje-dla-cudzoziemcow-spoza-ue-i-eog-poszukujacych-pracy-w-polsce/91