Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
Statystyki graficzne

Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę

  1. Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane.
  2. W przypadku gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na okres nie dłuższy niż 5 lat.
  3. W przypadku delegowania cudzoziemca przez pracodawcę zagranicznego w celu realizacji usługi eksportowej, wojewoda wydaje zezwolenie na pracę na okres delegowania.
  4. W przypadkach określonych w kryteriach, o których mowa w art. 10 ust. 3, wojewoda może ograniczyć okres, na który wydaje zezwolenie na pracę.
  5. Do przedłużenia zezwolenia na pracę stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wydawania zezwolenia na pracę.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm)

Szczegółowe informacje na temat przepisów związanych z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców można uzyskać na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

http://www.lodzkie.eu/page/75,wydzial-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow.html

Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców

ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-04, 42 664-17-01,
42 664-17-02
fax: (+48) 42 664-17-03
infolinia: (+48) 42 664-17-00

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:17:44)
Zredagowana przez: Sławomir Przybył (2015-02-03 11:08:30)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/okresy-na-jakie-wydawane-sa-zezwolenia-na-prace/131