Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Statystyki graficzne

Opłaty

  1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę lub jego przedłużenie po dokonaniu jednorazowej wpłaty w wysokości nie większej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca.
  2. Wpłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa.
  3. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wpłaty, o której mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę:

1) rodzaj wykonywanej pracy, kwalifikacje posiadane przez cudzoziemca oraz ich zależność od podaży i popytu na rynku pracy lub

2) umowy i porozumienia międzynarodowe w zakresie zatrudnienia, lub

3) okres wykonywania pracy przez cudzoziemca, lub

4) liczbę wniosków o wydanie zezwolenia na pracę lub wniosków o przedłużenie zezwolenia na pracę składanych przez pracodawcę.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.)

Szczegółowe informacje na temat przepisów związanych z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców można uzyskać na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

http://www.lodzkie.eu/page/75,wydzial-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow.html

Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców

ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-04, 42 664-17-01,
42 664-17-02
fax: (+48) 42 664-17-03
infolinia: (+48) 42 664-17-00

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:18:20)
Zredagowana przez: Sławomir Przybył (2015-02-03 11:09:21)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/oplaty/133