Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”
Statystyki graficzne

Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

 

 

Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na

rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powicie brzezińskim (III)”

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim.

Okres realizacji:  01.01.2017 r. – 31.08.2018r. 

 

Uczestnicy projektu: osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach jako osoby bezrobotne (w I lub II profilu pomocy), należące do kategorii NEET.

 Za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która: 

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
 • nie szkoli (tj. nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni  ze środków publicznych).

Co projekt oferuje:

 •   staże,
 •   jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Planowane efekty: głównym rezultatem projektu będzie osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla:

 • uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie  co najmniej 43%,
 • osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 17%,
 • osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 35%,
 • osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 48%.

Wartość projektu: 1 780 166,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

 • 1 635 793,89 zł - poziom wkładu Unii Europejskiej w części dotyczącej YEI – Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,
 • 144 372,11 zł - krajowy wkład publiczny.

Projekt skierowany jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

Strona dodana przez: Waldemar Rosiak (2017-02-06 08:28:19)
Zredagowana przez: Waldemar Rosiak (2018-02-19 15:44:27)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF plakat 2018-02-19 479.39kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/poddzialanie-1-1-2-%E2%80%9Ewsparcie-udzielane-z-inicjatywy-na-rzecz-zatrudnienia-ludzi-mlodych%E2%80%9D/204