Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prawa bezrobotnych
Statystyki graficzne

Prawa bezrobotnych

Osoba bezrobotna ma prawo do:

 • korzystania z informacji o wolnych miejscach pracy, które posiada urząd pracy,
 • korzystania z profesjonalnej pomocy w uzyskiwaniu propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
 • korzystania z poradnictwa zawodowego oraz uzyskania pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • korzystania z kursów zawodowych organizowanych przez urząd pracy,
 • korzystania z przygotowania zawodowego dorosłych, odbycia stażu, prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 • skierowania do wykonywania prac społecznie użytecznych jeżeli nie posiada prawa do zasiłku i korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,
 • ubiegania się o sfinansowanie szkolenia na indywidualny wniosek lub w ramach pożyczki szkoleniowej,
 • ubiegania się o zwrot całości lub części kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • ubiegania się o stypendium na kontynuację dalszej nauki w szkole ponadpodstawowej lub gimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych, podjętej  w okresie 12 miesięcy od dnia rejestracji,
 • ubiegania się o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych,
 • uzyskania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej (NFZ),
 • pobierania zasiłku dla bezrobotnych w przypadku spełnienia koniecznych warunków,
 • ubiegania się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7,
 • uzyskania dodatku aktywizacyjnego w sytuacji, gdy podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w wyniku skierowania lub z własnej inicjatywy (dotyczy osób posiadających prawo do zasiłku i jednocześnie spełniających określone warunki do jego uzyskania),
 • przebywania za granicą lub pozostawania w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia w okresie do 10 dni, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił właściwy powiatowy urząd pracy, zasiłek za ten okres nie przysługuje (całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego).
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:07)
Zredagowana przez: Sławomir Przybył (2014-05-29 10:51:03)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/prawa-bezrobotnych/60