Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach
http://pup-brzeziny.pl/strona/projekt-„aktywizacja-osob-po-29-roku-życia-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-brzezinskim-(iv)”/207

Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV)”

  

 

 

Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV)” 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś VIII „Zatrudnienie”

 

Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy”

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób po 29. roku życia pozostających  bez pracy w powiecie brzezińskim

 

Okres realizacji:  01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

 

Uczestnicy projektu: osoby po 29. roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach jako osoby bezrobotne (w I lub II profilu pomocy), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

Co projekt oferuje:

Planowane efekty: głównym rezultatem projektu będzie osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla:

Wartość projektu: 866 880,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

 

Projekt skierowany jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.