Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » Projekt „Postaw na sukces"
Statystyki graficzne

Projekt „Postaw na sukces"

 

 

Projekt „Postaw na sukces” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013 Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

 

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach

 

Cel projektu Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie brzezińskim.

 

Co projekt oferuje ? W ramach projektu osoby bezrobotne zostaną objęte formami wsparcia, które ułatwią podjęcie działalności gospodarczej:

 • szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla 30 osób, czas trwania 15 dni,
 • pomoc doradcy zawodowego,
 • środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 tys. zł dla 24 osób, których wnioski zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Oceny Wniosków,
 • wsparcie pomostowe dla 24 osób w wysokości 1.100,00 zł przez okres do 6 miesięcy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które:

 • nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu,
 • nie są osobami zaangażowanymi w realizację projektu po stronie Beneficjenta, partnera lub wykonawcy,
 • nie posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego, nie toczy się przeciwko niej postępowanie sądowe, administracyjne albo egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań w tym w szczególności:
 • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat,
 • kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
 • osoby do 25 roku życia,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby po 45 roku życia,
 • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańców miast do 25 tys. mieszkańców zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.

Okres realizacji projektu od 1 lutego 2010r. do 31 października 2011r.

Rekrutacja Zgłoszenie do projektu następuje poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie od 1 lutego 2010r. do 26 lutego 2010r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach pok. 15 w godz. 8.00 – 16.00.
Informacje i zgłoszenia: Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach: ul. Sienkiewicza 11, pok. 15 95-060 Brzeziny tel. (046) 874 25 23 fax (046) 874 11 80 e-mail: lobr@praca.gov.pl adres: www.pup-brzeziny.pl

 

 

         REALIZATOR PROJEKTU                                INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA    

 

 

                                            

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-11-16 10:36:00)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/projekt-%E2%80%9Epostaw-na-sukces-/174