Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » Projekt "Nowe możliwości"
Statystyki graficzne

Projekt "Nowe możliwości"

 

 

Projekt „Nowe możliwości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013 Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych"

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej oraz zatrudnieniowej w powiecie brzezińskim.

Co projekt oferuje ?

 

 

 

W ramach projektu „Nowe możliwości" zostanie położony nacisk na ułatwienie wejścia na rynek pracy bezrobotnym kobietom i mężczyznom, poprzez objęcie ich różnorodnymi formami wsparcia obejmującymi:

  • poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,
  • sługi pośrednictwa pracy,
  • staże,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Uczestnikami projektu mogą być osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach jako bezrobotne, zarówno kobiety jak i mężczyźni, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

 

Okres realizacji projektu

od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

Rekrutacja

 

Rekrutacją uczestników do projektu zajmują się pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach. Oferowane przez PUP Brzeziny formy wsparcia są dostosowane do potrzeb kobiet i mężczyzn w różnym wieku, z niepełnosprawnością oraz zamieszkujących obszary wiejskie. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci oraz zrównoważonego rozwoju. Nad jej przebiegiem czuwają pracownicy PUP w Brzezinach przeszkoleni z zakresu równych szans kobiet i mężczyzn pod kątem obsługi klienta.


Informacje i zgłoszenia:

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach:
ul. Sienkiewicza 11 95-060 Brzeziny
tel. (46) 874 25 23 fax (46) 874 11 80
adres: www.pup-brzeziny.pl

 

 

 

 

REALIZATOR PROJEKTU                                      INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA      

 

 

 

                                                                                        

 

                                  

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-11-16 10:08:06)
Zredagowana przez: Sławomir Przybył (2013-03-06 15:32:11)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/projekt-nowe-mo%C5%BCliwosci-/169