Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja częsci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż.
Statystyki graficzne

Refundacja częsci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż.

 

Nowy instrument rynku pracy dla pracodawców zatrudniających bezrobotnych  do 30 roku życia.

Na zasadach określonych w art.150 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późniejszymi zmianami) Starosta na podstawie zawartej umowy refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres   12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy bezrobotnych  do 30 roku życia.

Refundacja może być przyznana na wniosek pracodawcy/ przedsiębiorcy i realizowana  na podstawie umowy zawartej pomiędzy PUP a pracodawcą/ przedsiębiorcą.

Umowa nie może zostać zawarta z pracodawcą, u którego w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

W ramach umowy pracodawca/ przedsiębiorca ma obowiązek zatrudniać skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie przez okres min. 24 miesięcy, w tym przez 12 miesięcy w ramach refundacji i dalszych, co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji w ramach środków własnych.

Wsparcie udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.


Zapraszamy pracodawców/ przedsiębiorców do korzystania z ww. formy wsparcia i składania wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona dodana przez: Sławomir Przybył (2016-02-05 13:29:59)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/refundacja-czesci-kosztow-poniesionych-na-wynagrodzenia-nagrody-oraz-skladki-na-ubezpieczenia-spoleczne-skierowanych-bezrobotnych-do-30-r-%C5%BC-/202