Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach
http://pup-brzeziny.pl/strona/stawiamy-na-profesjonalizm-vi/196

Stawiamy na profesjonalizm VI

 

 

Projekt „Stawiamy na profesjonalizm VI” współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013


Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji
zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”

 

Realizator projektu:

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach

ul. Sienkiewicza 11

95-060 Brzeziny

tel. (46) 874-25-23

 

 

Celem projektu jest wsparcie potencjału instytucjonalnego Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Wsparciem objęty zostanie Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach w formie współfinansowania wynagrodzeń 2 pośredników pracy zatrudnionych w ramach projektu.

Okres realizacji projektu:   od 1 sierpnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

 

 

 

 

      Realizator projektu                                                                                            Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia