Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Stypendium z tytułu podjęcia nauki
Statystyki graficzne

Stypendium z tytułu podjęcia nauki

Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, starosta,  na wniosek bezrobotnego, może przyznać stypendium w wysokości 100 % zasiłku, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

  • Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.
  • Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
  • Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki.
  • Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.
  • Osobie /pobierającej w/w stypendium/, która podjęła zatrudnienie, inna prace zarobkową lub działalność gospodarczą w trakcie nauki przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku. 
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:54:21)
Zredagowana przez: Sławomir Przybył (2013-01-30 09:24:56)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/stypendium-z-tytulu-podjecia-nauki/85