Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach
http://pup-brzeziny.pl/strona/stypendium-z-tytulu-podjecia-nauki/85

Stypendium z tytułu podjęcia nauki

Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, starosta,  na wniosek bezrobotnego, może przyznać stypendium w wysokości 100 % zasiłku, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.