Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
Statystyki graficzne

Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy

Refundacja składek w KRUS

Osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którą stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i która nie jest uprawniona do zasiłku przysługuje pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników w okresie pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego.
Świadczenia przyznaje się osobom, jeżeli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pozostawała w stosunku pracy lub stosunku służbowym i osiągała wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynoszące co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę przez okres 365 dni i stosunek ten został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a podatek z gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego nie przekracza kwoty podatku rolnego z 5 ha przeliczeniowych albo, w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego nie mającego stałych pozarolniczych źródeł dochodu, nie przekracza kwoty podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego. Świadczenie to przysługuje począwszy od najbliższej raty kwartalnej, której wymagalność przypada po dniu rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego.
Osoba ubiegająca się o refundację składek przedkłada (oprócz dokumentów potrzebnych przy rejestracji):

  • decyzję o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników
  • nie zrealizowane polecenie przelewu składek
  • zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:55:26)
Zredagowana przez: Sławomir Przybył (2013-01-30 08:32:57)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/swiadczenia-przyslugujace-rolnikom-zwalnianym-z-pracy/88