Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców
Statystyki graficzne

Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców

Zezwolenie:

Typu A

Dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Typu B

Dotyczy cudzoziemca w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

 

Typu C

Dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i  jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym.

 

Typu D

Dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, nie posiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).

 

Typu E

Dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż :

ü  pełnienie funkcji w zarządzie osoby prawnej (typ B);

ü   realizacja usługi eksportowej (typ D);

ü   delegowanie (na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym) do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym (typ C).

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2009 r. Nr 16, poz. 84),

 

Postępowanie prowadzi i informacji udziela:

 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział cudzoziemców

ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź

tel.: (+48) 42 664-17-22

fax: (+48) 42 664-17-56

http://www.lodzkie.eu

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:17:12)
Zredagowana przez: Sławomir Przybył (2015-02-03 11:06:27)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/tryby-zezwolen-na-prace-cudzoziemcow/129