Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
Statystyki graficzne

Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy

Podejmowanie krótkoterminowej pracy w Polsce w okresie do 6 miesięcy w ciągu roku (licząc od pierwszego dnia wjazdu do Polski) dotyczy obywateli:

  • Republiki Armenii,
  • Republiki Białorusi,
  • Republiki Gruzji,
  • Republiki Mołdowy,
  • Federacji Rosyjskiej,
  • Ukrainy.

Podmiot (pracodawca lub osoba fizyczna), zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi musi spełnić następujące przesłanki:

  • Składa wraz z kopią oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsca zamieszkania składającego oświadczenie,
  • Zarejestrowane oświadczenie przekazuje cudzoziemcowi, który na jego podstawie uzyskuje w konsulacie polskim kraju stałego zamieszkania wizę w celu wykonywania pracy
  • Podmiot zatrudnia cudzoziemca po uzyskaniu przez cudzoziemca wizy na okres wskazany w zarejestrowanym oświadczeniu.
  • Data rejestracji oświadczenia musi być wcześniejsza niż data rozpoczęcie pracy przez cudzoziemca

 

Szczegółowe informacje na temat przepisów związanych z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców można uzyskać na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

http://www.lodzkie.eu/page/75,wydzial-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow.html

Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców

ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-04, 42 664-17-01,
42 664-17-02
fax: (+48) 42 664-17-03
infolinia: (+48) 42 664-17-00

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:28:34)
Zredagowana przez: Sławomir Przybył (2015-02-03 11:10:38)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/zatrudnianie-obywateli-republiki-bialorusi-gruzji-moldowy-federacji-rosyjskiej-i-ukrainy/136