Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Zwolnienia grupowe
Statystyki graficzne

Zwolnienia grupowe

Zgodnie z obowiązującymi od 01.01.2004r. przepisami Ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U z dnia 22.05.2003r. Nr.90, poz.844) pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ma obowiązek powiadomić na piśmie Powiatowy Urząd Pracy o planowanym rozwiązaniu stosunków pracy w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli  w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

 1. 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
 2. 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
 3. 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

 

W/w powiadomienie powinno zawierać informacje na temat:

 • przyczyn zamierzonego grupowego zwolnienia,
 • liczby zatrudnionych pracowników i grup zawodowych, do których oni należą,
 • grup zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia,
 • okresu, w ciągu którego nastąpi zwolnienie,
 • proponowanych kryteriów doboru pracowników do grupowego zwolnienia,
 • kolejności dokonywania zwolnień pracowników,
 • propozycji rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem.

 

 

Po zawarciu porozumienia ze związkami zawodowymi lub ustanowieniu regulaminu pracodawca ponownie powiadamia Urząd o przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia, w tym o:

 • liczbie zatrudnionych i zwalnianych pracowników,
 • przyczynach zwolnienia,
 • okresie, w ciągu którego ma być dokonane zwolnienie,
 • przeprowadzonej konsultacji zamierzonego grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:11:45)
Zredagowana przez: Sławomir Przybył (2013-02-11 14:52:25)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-brzeziny.pl/strona/zwolnienia-grupowe/120